FPT-Polytechnic_HCM_Larago_xampp

Bạn chọn Laragon hay Xampp làm server phát triển web?

Trong quá trình phát triển ứng dụng web, việc cài đặt và quản lý một môi trường phát triển địa phương là một phần không thể thiếu. Các phần mềm web server như XAMPP, WampServer, và Laragon đã trở thành những công cụ phổ biến giúp người phát triển dễ dàng cài đặt, cấu hình và quản lý môi trường phát triển trên máy tính cá nhân.

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo