su dung http header

Sức mạnh của Http header trong PHP

Nhờ có header mà browser và webserver mới có thể “hiểu” được nhau. Ví dụ trong http header chứa Authentication (thông tin chứng thực),  Cache-Control (thời gian cache), Content-Length (độ dài dữ liệu) , Content-Type (kiểu của nội dung) , Cookie (các biến sẽ được dùng chung trong nhiều trang web), Date (thời điểm request/response), User-Agent ( thông tin của trình duyệt).

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo