Thiết kế web với figma

Thiết kế Web với Figma

Thiết kế ui/ux là một khái niệm khá rộng. Đó là công việc dành cho design thiết kế về giao diện người dùng cũng như trải nhiệm người dùng. https://www.youtube.com/watch?v=xeHVob-MzpQ&list=PLieAxB9_noZl4CSljwlgeIKIMemLMeyqz

Thiết kế Web với Figma Read More »