Lập trình PHP cơ bản - không database

Khóa học lập trình PHP cơ bản

Dành cho các bạn newbie mới làm quen với lập trình.

PHP là ngôn ngữ lập trình cơ bản dễ tiếp cận. Nên bạn sẽ dễ dàng hiểu và làm chủ nhanh chóng

Các kỹ năng cần thiết khi làm quen với môn học này:

  • Kiểu dữ liệu
  • Cấu trúc điều khiển
  • Vòng lặp
  • Mảng
  • Function
  • include / require
  • Upload file

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo