FPT-Polytechni2-htaccess-tao-url-than-thien

Sử dụng .htaccess để tạo URL thân thiện

.htaccess là một tệp cấu hình được sử dụng trong máy chủ web Apache để thiết lập các quy tắc và cấu hình cho thư mục cụ thể hoặc toàn bộ trang web. “htaccess” là viết tắt của “Hypertext Access,” và tệp này thường chứa các quy tắc chuyển đổi (rewrite rules) để xử lý các yêu cầu URL, điều hướng và điều chỉnh trang web. Ứng dụng phổ biến của file .htaccess bao gồm redirect URL, rewrite URL, bảo vệ trang web, hotlink protection và nhiều hơn nữa.

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo