Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế đồ họa trong truyền thông đa phương tiện

– Lên kế hoạch truyền thông đa phương tiện
– Lên các kịch bạn thiết kế, phim TVC để quảng cáo một chiến dịch hoặc quảng cáo sản phẩm.
– Thiết kế đồ họa trong các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo