Thiết kế đồ họa

Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế đồ họa trong truyền thông đa phương tiện

– Lên kế hoạch truyền thông đa phương tiện– Lên các kịch bạn thiết kế, phim TVC để quảng cáo một chiến dịch hoặc quảng cáo sản phẩm.– Thiết kế đồ họa trong các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. https://www.youtube.com/watch?v=wFOlAtf6YFQ&list=PLYnSpRJhW5aGdIpKan7naBXW2tkRtCnDR

Thiết kế đồ họa trong truyền thông đa phương tiện Read More »

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo