SV ngành lập trrình website làm game có gi sai

SV ngành lập trình website làm game có gi sai?

JavaScript không chỉ là ngôn ngữ lập trình phía client mạnh mẽ cho web, mà còn là một công cụ tuyệt vời để phát triển các trò chơi trực tuyến và trải nghiệm tương tác. Trần Ngọc Hiếu – sinh viên khoá 18.3, FPT Polytechnic TP HCM vừa hoàn thành một trò chơi mang tên […]

SV ngành lập trình website làm game có gi sai? Read More »